Nyheter

Hjälp till HIV-smittade barn i Calcutta

Calcutta har blivit känd för Moder Teresa som hjälpte de fattiga. Det finns fortfarande mycket problem i miljonstaden. En grupp som desperat behöver hoppets budskap är HIV-smittade barn. Pastor Mahesh berättar att barnen fått smittan av sina föräldrar vid födseln...

Litteraturarbetet bär frukt i Ryssland

  MedieMission International har låtit trycka miljontals kampanjböcker och delar av Bibeln till bruk för de evangeliska församlingarna i Ryssland. De frivilliga i församlingarna har delat ut litteratur på olika håll i Ryssland ända till avlägsna byar. Som resultat av...

I mediekonferensen i Jerusalem diskuterades Israel-rapporteringen

    I Jerusalem ordnades den 15.–18.10 en konferens för kristen media, dit Israels regering inbjudit cirka 130 representanter av media ur 30 länder. Vid evenemanget representerade Laura och Hannu Haukka AlfaTV och MedieMission International. Pirjo Karttunen från...

Redan över 60 000 beställningar på kampanjböcker i Calcutta

  Telefonerna har ringt oavbrutet i kampanjens telefoncentral. Mer än 60 000 har beställt kampanjboken. Mediekampanjen som startade i mitten av oktober i Calcutta har fått en lovande start: under de tio första dagarna beställde man sammanlagt över 60 000...

Irakiska pastorer hoppas på en mediemissionskampanj i Sulaymaniyya

De kristna i Irak skulle så snabbt som möjligt vilja ha en storstadskampanj i staden Sulaymaniyya. På grund av en krigisk historia längtar irakierna efter fred och försoning. Därför skulle kampanjen vara välkommen just nu. De irakiska pastorerna önskar att man i...

Ett hopp om budskap till lidande sudaneser

I MedieMission Internationals studio inspelas andliga TV-program på många olika språk. Via de program som produceras på sudanesisk arabiska är målet att sudaneser och sydsudaneser runtom i världen ska nås av evangeliet.   Sedan några år tillbaka har TV-serier på...

Jag vill beställa tidningen MedieMission gratis

Storstadskampanj i Calcutta i höst

    Inkommande höst kommer man i Calcutta att ordna den femte storstadskampanjen i Indien. Under fyra års tid har kampanjer hållits i fyra av Indiens storstäder: i Chennai, Hyderabad, Mumbai och i Bangalore. Den massiva användningen av media har möjliggjort att cirka...

De messianska församlingarna i Israel växer

MedieMission International har samarbetat med israeliska församlingar i många år. Gemensamma humanitära projekt och mediekampanjer har förverkligats i landet. Arbetet har burit frukt, för de messianska församlingarna växer sakta men säkert. Den andliga jordmånen i...

I Havanna gläds man över en lyckad mediekampanj

Den historiska mediekampanjen som hölls i Kubas huvudstad förra våren satte på många sätt oförglömliga spår i östaten. Församlingarna fann en inbördes gemenskap och tiotusentals kubaner sin tro på Jesus. Nya församlingar har också grundats i Havanna. Kampanjen som...