December 2017

September 2017

Mars 2017

Tidningen Mediemission berättar om seger inom missionsarbetet: arbetets rikliga frukter och förvånansvärda händelser varmed Gud i sin nåd välsignat MedieMission Internationals arbete runt om i världen.

Tidningen Mediemission är gratis!

Mediemission är mediemissionsarbetets specialtidning med omkring 3 200 prenumeranter. Berörande historier, intressant bakgrundsinformation från olika håll i världen och en stor mängd bilder berättar om stämningarna på missionsfälten. Prenumeranterna får också ett vänbrev som kommer ut cirka varannan månad. Med Mediemission och vänbrevet följer en bankgiroblankett och läsaren har möjlighet att stödja mediemissionsarbetet med en valfri summa.

Du kan beställa Mediemission också till din e-post
Obs! Du som flyttar. Vårt adressregister uppdateras genom Postens databas. Du behöver alltså inte meddela oss din nya adress.

Mediemission

• mediemissionsarbetets senaste nyheter och berörande berättelser speciellt från områden där MedieMission Intl är verksam: Ryssland, Mellanöstern och Asien • 16–48 sidor, rikligt med färgbilder • kommer ut 4–7 gånger om året och är helt gratis • en specialtidning på kristet mediemissionsarbete med stor upplaga, omkring 3 200 prenumeranter


NY PERSONUPPGIFTSLAG

Kanske har du sett förkortningen GDPR (General Data Protection Regulation). Det gäller en ny förordning om lagring av personuppgifter inom EU. Du som får denna vän brev och vår tidning finns i vårt adressregister med kompletta personuppgifter, genom att du har anmält di till vårt nyhets /vän brev, eller har varit i kontakt med oss på annat sätt.

Om du inte samtycker till att vi skickar tidningen MEDIEMISSION eller annat nyhetsmaterial i fortsättningen ber vi att du avbeställer genom att ringa till  08 – 644 9525 eller genom att mejla till info@mediemission.se

i Finland ring 020 7 120 240 eller mejla till info@irrtv.fi