Sverige

MedieMission International har auktoriserad revisor.

Norge

DnB NOR
NO 8450100682343

 

Finland

Nordea FI85 1063 3000 2104 23
Andelsbanken FI80 5132 0520 0090 28

 

Om du vill ge en gåva till mediemissionen i Calcutta skriv Calcutta som referens. När du ger via sms använd MMI1700

Ditt stöd går bland annat till
– Att sprida evangeliet på ett dynamiskt och effektivt sätt via olika medier – Att stödja lokala församlingar så att de kan följa upp dem som kommer till tro – Humanitära projekt: lidande barn i fångläger, hungrande människor i fattiga regioner, synskadade mm. Ditt stöd ger människor hopp och tro på en framtid. Ditt stöd kan bli början på ett nytt liv för en människa; en sargad kvinna, en utslagen man eller ett hemlöst barn.

TACK för din gåva
Passa även på att beställa vår missionstidning MedieMission helt kostnadsfritt och håll dig uppdaterad om vad som sker på mediemissionsfronten världen över. Följande text gäller enbart gåvogivare i Finland: Polisstyrelsen har den 25.1.2017 beviljat MedieMission International penninginsamlingstillstånd POL-2014-10503. Tillståndet är i kraft 25.1.2017 – 31.12.2021 i hela Finland med undantag för Åland. Medlen används för att finansiera den inhemska och internationella mediemissions-verksamheten, förmedla humanitär diakoni- och katastrofhjälp samt till att täcka kostnader som relateras till IRR-TV:s (MedieMission Internationals) verksamhetsutrymmen och byggnader åren 2013–2017.