Förnyat hopp åt calcuttaborna

“Församlingarna i Calcutta har aldrig tidigare åskådat något sådant. Våra hjärtan är fyllda med tacksamhet och lovprisar Gud.” Läs mer

Hjälp till HIV-smittade barn

En grupp som desperat behöver hoppets budskap i den indiska miljonstaden Calcutta är HIV-smittade barn. Läs mer

Östra Ukraina behöver budskapet om försoning

Det har varit oroligt i östra Ukraina de senaste åren. Pastorerna i Slovjansk tror att det enda som kan skapa fred i regionen är den försoning som Gud erbjuder. Därför önskar man ha en mediekampanj i staden. Läs mer

Israels existens är ett under

Den 29 november 1947 röstade Förenta nationerna om att det dåvarande Palestina skulle delas i två stater: en judisk och en arabisk. De flesta sionister godkände delningen, men nästan alla arabiska länder förkastade den och förklarade krig.

Läs mer

Litteraturarbetet bär frukt i Ryssland

MedieMission Intl har låtit trycka miljontals kampanjböcker och delar av Bibeln. De frivilliga i församlingarna har delat ut litteratur på olika håll i Ryssland ända till avlägsna byar. Läs mer

Irakiska pastorer hoppas på en mediemissionskampanj i Sulaymaniyya

De kristna i Irak skulle så snabbt som möjligt vilja ha en storstadskampanj i staden Sulaymaniyya. På grund av en krigisk historia längtar irakierna efter fred och försoning. Därför skulle kampanjen vara välkommen just nu. Läs mer

Ett hopp om budskap till lidande sudaneser

I MedieMission Internationals studio inspelas andliga TV-program på många olika språk. Via de program som produceras på sudanesisk arabiska är målet att sudaneser och sydsudaneser runtom i världen ska nås av evangeliet. Läs mer


 

Titta på Tro & Under TV-program

kampanjstäder

miljoner människor har blivit nådda

olika språk

miljoner TV-tittare i den islamiska världen